تعرفه ی ارسال پیامک

 

ردیف نام محصول حداقل تعداد خرید قیمت واحد نمایندگی قیمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 10000 عدد 175 ریال 175 ریال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 100000 عدد 165 ریال 165 ریال
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 250000 عدد 150 ریال 150 ریال
4 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 600000 عدد 140 ریال 140 ریال